خدمات

کمال امیران

بازرگانی کمال امیران

با هدف مشاوره و  نیازسنجی و تامین تدارکات ، تجهیزات و کالاهای مورد نیاز مشتریان

  • - مشاوره و نیازسنجی مشتریان

  • ارائه مشخصات تجهیزات و کالاهای درخواستی

  • پیگیری و اخذ مجوزهای صدور صادرات کالا از کشور آلمان به ایران (BAFA)

  • پیگیری مستمر و نظارت بر مراحل آماده سازی کالا و تجهیزات و حمل به گمرک جمهوری اسلامی ایران

  • تحویل کالا به مشتری

  • ایجاد ارتباط مستمر پس از تامین ، تدارک و تحویل کالا به مشتری و خدمات پشتیبانی و  پس از فروش