خدمات

کمال امیران

مهندسی

شرکت کمال امیران با در اختیار داشتن کادر فنی و مهندسین مجرب و پشتیبانی شرکت مهندسی ASEC  آلمان  با بیش از 90 کارشناس طرح و توسعه با در اختیار داشتن آخرین تکنولوژی ، استانداردها و نرم افزارهای روز کشور آلمان ، آماده مشارکت و انجام پروژه های مهندسی در زمینه صنعت خودرو ، انواع قطعه و قالب ، صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ، سیمان ، فولاد ، انرژی های تجدید پذیر و ...  با اهداف ارائه خدمات اندازه گیری ، طراحی و مدلسازی و کنترل کیفی انواع پروژه‎های صنعتی شامل مراحل :

  • شناخت پروژه و تهیه برنامه زمانبندی انجام کار

  • تجهیز تیم و تدارکات پروژه

  • انجام پروژه و نظارت مستمر بر انجام کیفی وطبق برنامه زمانبندی پروژه

  • تحویل پروژه به مشتری و نظارت بر حسن انجام پروژه می باشد